STATUS PRAWNY

 

1.Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i jest szkołą publiczną.
2.Siedziba szkoły mieści się w Kaliszu przy ulicy Robotniczej 5.
3.Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz.
4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
5.Na pieczęci podłużnej szkoły używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Robotnicza 5; 62-800 Kalisz, tel. 062 757-46-07; 062 757-17-71; REGON 251383162.
6.Na pieczęci urzędowej szkoły używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kaliszu.
7.Tablica szkoły zawiera nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.
8.Cykl kształcenia trwa 8 lat w dwóch etapach edukacyjnych:
1)I etap – klasy I – III szkoły podstawowej;
2)II etap – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
9.Szkoła organizuje i prowadzi oddział przedszkolny.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 stycznia 2015
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Violetta Urban
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2015 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Violetta Urban
Ilość wyświetleń: 1193
15 stycznia 2020 11:41 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2017 12:47 (Małgorzata Baran) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2017 12:47 (Małgorzata Baran) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany