STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MAJĄTEK

Szkoła dysponuje nieruchomością, będącą własnością Miasta Kalisza, która została oddana w trwały zarząd
z przeznaczeniem na działalność statutową Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza tj.edukację oświatową. 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza.
 
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio
z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu

Majątek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Majątek szkoły o łącznej wartości:

4 716 650,73 PLN

w tym:

środki trwałe

4 290 893,19 PLN

pozostałe środki trwałe

366 035,58 PLN

wartości niematerialne i prawne

23 845,33 PLN

zbiory biblioteczne

35 876,63 PLN


Ciężar publiczny
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w rocznych bilansach wykazuje podatek od nieruchomości.
 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22 maja 2012
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Violetta Urban
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2015 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Violetta Urban
Ilość wyświetleń: 947
24 marca 2015 14:11 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2015 14:07 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2015 14:06 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany